sobota, 28 czerwca 2014

Prezentacje książki J.W.Soleckiego "88 lat" w Ośnie Lubuskim i w Warszawie

W maju b.r. ukazała się nakładem Wydawnictwa Zielona Litera w Warszawie książka mojego autorstwa zatytułowana „88 lat”. Owe lata to okres od 1926 do 2014 roku, czyli okres życia piszącego. Szczęśliwym trafem – i w wyniku starań Wydawnictwa – książka znalazła się na rynku na parę dni przed 88. rocznicą urodzin autora. Kolejna pozycja w moim dorobku pisarskim jest swoistym montażem osobistych wspomnień, związanych zresztą z doniosłymi i ciekawymi wydarzeniami historycznymi, oraz niewielkich rozprawek historycznych, omawiających te wydarzenia. Należą tu mało znane fakty z historii rodzinnego Torunia, opowieść o Powstaniu Warszawskim i jego kulisach, oparta m.in. na współpracy i korespondencji z wybitnym politykiem, wydawcą i redaktorem – Jerzym Giedroyciem, sylwetka poległego w powstaniu oficera Komendy Głównej AK mjr. „Bałdonia” - Władysława Brejdyganta, wraz z fragmentem Jego pamiętnika z Kampanii Wrześniowej 1939 roku, i inne.
 
Od kilku lat (ze względów rodzinnych) mieszkam na Ziemi Lubuskiej w – słynnym ze swego pięknego położenia i cennych zabytków - miasteczku Ośno. Na mocy decyzji Władz, staraniem dyrektorki Miejskiego Domu Kultury p. Kamili Kwiręg oraz właścicieli księgarni „Bajka” pp. Dolczewskich, 12 czerwca zorganizowano wieczorek autorski, wpisujący się w bogaty program życia kulturalnego miasta i gminy. Przybyło wiele osób, zakupiono wystawione przez księgarnię egzemplarze „88 lat”, autor dostał kwiaty, wiele komplementów i podpisał liczne dedykacje.
 
Z kolei 26 czerwca odbyła się w Warszawie w kawiarni Funcky prezentacja Wydawnictwa Zielona Litera i dwu pierwszych książek tego Wydawnictwa: tychże moich „88 lat” i „Skazańca” Krzysztofa Spadło. Zapowiedziano też przygotowywaną trzecią pozycję – z zakresu literatury dla dzieci. Odbyła się również sprzedaż obu tytułów.